جمعه بیست و دوم شهریور ۱۳۸۷

برهان انی و لمی

برهان بر دو قسم است. برهان انی و برهان لمی
 برهان لمی ما را از علت به سوی معلول می برد و برهان انی ما را از معلول به سمت علت
اگر کسی بگوید : دود در آسمان می بینم. پس جایی آتش گرفته است  برهان که به کار برده برهان انی است یا لمی؟
جواب : این برهان انی است. چون دود معلول آتش است و من از دیدن معلول پی به وجود علت بردم.

سوال : اینجا آتش گرفته پس باید دودی از آن بلند شود این برهان انی است یا لمی؟
جواب :  چون از علت دود که آتش است پی بردم که باید دودی بلند شود پس برهانی لمی به کار برده ام

سوال: شناخت شما از وجود خداوند با استفاده از برهان لمی بوجود آمده یا انی؟

سوال: برهان انی محکم تر و معتبر تر است یا لمی؟


 
نوشته شده توسط مجيد ضيايي در 23:57 |  لینک ثابت   •